Kết nối Garmin/ Coros & Và Thiết Bị Khác

Bước 1: Bấm vào tab Cá nhân

Bước 2: Bấm vào biểu tượng Cài đặt

Bước 3: Chọn Kết nối và ứng dụng

Bước 4: Chọn Garmin/ Coros & Các Thiết Bị Khác

Bước 5: Chọn Kết nối ngay

Bước 6: Đăng nhập tài khoản ứng dụng tương ứng và bấm Đồng ý

Last updated