Kết nối Apple Watch

1. Hướng dẫn kết nối

Bước 1: Bấm vào tab Cá nhân

Bước 2: Bấm vào biểu tượng Cài đặt

Bước 3: Chọn Kết nối và ứng dụng

Bước 4: Chọn Sức khỏe (Health)

Bước 5: Chọn Kết nối ngay

Bước 6: Chọn Bật tất cả & bấm Cho phép

Lưu ý: Sau khi ghi hoạt động bằng Apple Watch, bạn cần mở ứng dụng UpRace để ứng dụng thực hiện đồng bộ. Quá trình đồng bộ có thể mất khoảng 10-30 giây.

2. Câu hỏi thường gặp

2.1. Đã kết nối Apple Health nhưng hoạt động của không được đồng bộ lên UpRace?

Để đảm bảo đồng bộ hoạt động ổn định, bạn nên kiểm tra & thực hiện các bước dưới đây

1. Đảm bảo đã cấp đủ quyền

Vào Cài đặt > Sức Khoẻ > Truy cập dữ liệu & Thiết bị > UpRace > Bật Tất cả

2. Sử dụng ứng dụng mặc định trên Apple Watch

Hiện tại, UpRace chỉ hỗ trợ đồng bộ các hoạt động được ghi bằng ứng dụng mặc định trên Apple Watch.

3. Mở ứng dụng UpRace sau khi hoàn thành hoạt động

Sau khi hoàn thành hoạt động đo bằng Apple Watch, bạn cần mở ứng dụng UpRace để hệ thống thực hiện đồng bộ. Quá trình này có thể mất từ 10 đến 30 giây.

Nếu hoạt động của bạn vẫn không được đồng bộ, bạn có thể thực hiện đồng bộ lại bằng cách: Vào tab Cá nhân > Cài đặt (Biểu tượng bánh răng) > Kết nối và ứng dụng > Sức khoẻ > Đồng bộ lại (Quá trình đồng bộ sẽ hoàn tất sau 15 phút.)

2.2. Không hiển thị bản đồ?

Vào Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị > Bài tập với Apple Watch > Cho phép truy cập vị trí Khi dùng ứng dụng và bật Vị trí chính xác

Last updated